Новини

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування відбулася зустріч з представниками місій та проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)

28-04-2015

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування відбулася зустріч Голови Комітету Сергія Власенка та члена Комітету Олега Березюка з представниками низки місій та проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

У зустрічі взяли участь Хохен Гаулі – керівник місії “Інтегрований розвиток міст”, Штефан Дрегер – керівник місії “Децентралізація в Україні”, Іріс Гляйхманн – керівник проекту GIZ у м. Львів, Тімо Б’янк – експерт проекту GIZ, Мар’яна Кухлевська – експерт проекту GIZ, Тарас Журавель – заступник керівника проекту GIZ “Реформа управління на сході України”.

Хохен Гаулі поінформував присутніх про завдання очолюваної ним місії, яка впродовж трьох років реалізуватиме інтегровані програми розвитку у трьох українських містах: Чернівцях, Вінниці та Полтаві. Суть інтегрованого підходу полягає у системності та комплексності заходів, на відміну від секторального чи суто галузевого планування. Аналогічного характеру програма вже діє у м. Львові, де змогла продемонструвати позитивні результати. Формуючи програми у трьох нових містах, представники місій брали до уваги необхідність залучення громад Заходу, Центру і Сходу України де вже існує певна готовність адміністрації, бізнесу та громадськості до співпраці. На наступних етапах отримані у цих містах напрацювання могли б слугувати хорошим орієнтиром для розповсюдження на рівні відповідних областей і держави в цілому.

Сергій Власенко подякував представникам GIZ за увагу до України, щире прагнення бачити її цивілізованою, європейською, демократичною країною. Очільник Комітету вказав, що цього можна досягти завдяки реформуванню влади на засадах децентралізації, однак Україна ще потребує зусиль, щоб викристалізувати свій шлях успішної децентралізації. У Комітеті базовим рівнем для реформування вважають сільську, селищну, міську громади, а в якості пріоритетного завдання – підвищення їх спроможності здійснювати необхідні повноваження та надавати послуги. В цьому сенсі місія “Інтегрований розвиток міст” видається цілком своєчасною і корисною. Голова Комітету наголосив, що нам конче потрібні стратегія та історія досягнення успіху, розповсюдження інформації про позитивні здобутки серед усіх міст України і не лише серед обласних центрів, але й міст районного значення, проблематика яких дещо відрізняється.

Характеризуючи презентовані заходи місії, Олег Березюк назвав їх програмою ламання стереотипів і традиційних підходів. Адже розширюються горизонти співпраці, поглиблюється співробітництво між містами, органами місцевого самоврядування та органами державної влади, іноземними партнерами. Зокрема, найбільш проблемний і важливий фінансовий аспект передбачає залучення коштів як Євросоюзу, так і місцевих та державного бюджетів. Цікаво було б також вдосконалити вже діючу Львівську програму GIZ, а також розглянути додаткові можливості взаємодії міст, що мають багато подібного в історичному розвитку, наприклад пари Львів-Чернівці, Полтава-Вінниця тощо.

Штефан Дрегер, ще раз наголошуючи на бажанні всілякої підтримки децентралізації, звернув увагу партнерів з Комітету на необхідності збору всебічної інформації для визначення адресатів допомоги. При цьому пріоритет надаватиметься підсиленню громад як головних суб’єктів децентралізації. Також він порушив питання ролі областей в децентралізації, врахування регіональної специфіки, необхідності розробки та застосування широкого інструментарію для громадян щодо їх участі у процесах децентралізації.

На думку Сергія Власенка, на сьогодні зроблено лише одиничні юридичні кроки з децентралізації, прийнято відповідний закон, проте практична реалізація ще не починалася. Голова Комітету вказав, що “це лише одна частина проблеми. Повноцінну децентралізацію не можна проводити, не змінивши Конституцію України. На сьогодні єдиної концепції вдосконалення конституційних положень немає. Були певні ідеї та кроки Президента України, створено також відповідну парламентську комісію на чолі з Головою Верховної Ради України, однак процес іде надто повільно і ми категорично не встигаємо. Особливо з огляду на проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня”.

Олег Березюк вказав на можливі суперечності в ході децентралізації між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, місцевим і центральним рівнями управління. На його думку це обумовлено, в першу чергу, питаннями розпорядження фінансовими ресурсами. Він також підкреслив важливість досвіду Східної Європи у сфері реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, необхідність єдності гілок влади і суспільства при визначенні концептуальних засад децентралізації, підкресливши, що на сьогодні її не досягнуто.

Підсумовуючи результати зустрічі, Голова Комітету подякував гостям за конструктивну розмову, висловлену готовність до співпраці, надання всілякої допомоги та запевнив, що Комітет, окрім нормопроектної роботи із законодавчого забезпечення реформ, готовий також бути комунікативним майданчиком з роз’яснювальною, просвітницькою, пропагандистськими функціями, залучаючи до своїх засідань, слухань, круглих столів, семінарів, конференцій, інших заходів широке коло представників органів державної влади та місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів, депутатський корпус місцевих рад, експертне середовище вітчизняних та іноземних неурядових організацій.

За матеріалами сайту Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування